top of page
classical-music-1838390_1920.jpg

ORQUESTRA

BMC Orquesta Principal.png

L’Orquestra de Campanar va començar el seu camí musical baix la batuta d’Ana Gómez, qui va dirigir-la fins l’any 2007. A partir d’eixe any i fins l’actualitat el mestre Javier Herrero és l’encarregat de dirigir l'agrupació musical.


Aquesta secció serveix per a què els/les futures instrumentistes aprenguen com és el mode de treball al conjunt instrumental desenvolupant habilitats com el treball en equip, la disciplina, l'atenció al director/a o l'adequació al conjunt, entre altres. Es tracta d’un lloc de treball en el qual l’alumnat posa en pràctica tot el que ha après durant els dos primers cursos de llenguatge musical i instrumental.


Des del seu inici, l’ Orquestra de Campanar ha participat en multitud de concerts. Destacant la participació en Maig de 2008 al Concert Conmemoratiu del Décim Aniversari del Cor de Campanar al Palau de la Música de València, el Festival d’Orquestres amb motiu del Nadal al 2011 i el Festival de Orquestres de Primavera al 2012 a l’Auditori Antonio Cabeza de Paterna.

Assajos

Divendres de 19:00 a 20:00

Director, 
Javier Herrero
 

Javier Herrero Belda inicia els seus estudis musicals de violoncel al Centre Musical Paternense de Paterna amb D. Vicente Perelló, posteriorment accedeix amb la més alta qualificació obtinguda fins  la data al Conservatori Professional de Música de Llíria on continua els seus estudis amb  D. Oscar Martínez i D. Manuel Santapau.

 

Continua els seus estudis en la seua especialitat amb D. Salvador Novejarque, fins que obté el títol de violoncelista professional de la mà de Doña Raquel Vallés Carrascosa.
 

Forma part de la Camerata Cordes Ensems i a més és músic de l’Orquestra i Banda Sinfónica del Centre Musical Paternense de Paterna. Ha participat en diversos certàmens guanyant el primer premi i menció d’honor al Palau de la Música de València, al certamen de la Vila d’Altea i al certamen de la ciutat de Leganés baix la batuta del seu pare D. Ramón Herrero. 
Va fundar el cuarteto de corda Gueppetto i des de 2004 és membre actiu de la Unitat de Música Militar de València.

Javier Herrero
bottom of page